Değerli konut vergisi – Notlar – Türkiye – 2021

Aşağıda soru cevap şeklinde değerlendirilen DKV meselesinde, net olan şey emlak değeri 5.227.000₺ ‘i aşarsa bile bir tek konut Sahibi olanlar beyanda bulunmayacaktır. Bu durumda belirlenen değeri aşan ikinci bir konutu olmayan malikler beyanda bulunmayacaktır. Belirlenen değeri aşan birden fazla konutu olanlar ise değeri aşanlardan en düşük değeri olan dışındaki konut/konutları beyan etmek zorundalar.

 1. Verginin mükellefi kim?
  Emlak vergisi değeri 5 milyon 227 bin lirayı geçen birden fazla konutu olanlardan vergi isteniyor. Değerli konut vergisini; konutların sahipleri, varsa intifa (kullanım) hakkı sahipleri ödeyecek. Konutların emlak vergi değerleri konutun bulunduğu yerdeki belediyeden öğrenilebilir. Konuta paylı mülkiyet hâlinde sahip olanlar, hisseleri oranında mükellef kabul ediliyor. Elbirliği mülkiyette sahipleri vergiden müteselsilen (zincirleme olarak) sorumlu oluyorlar.
 2. Kimler vergi ödemeyecek?
  Emlak vergisi değeri 2021 yılı için; 5 milyon 227 bin lirayı geçen birden fazla konutu olanlardan vergi isteniyor. Tek konutu olanların; konutlarının değeri 5 milyon 227 bin lirayı geçse de vergi istenmiyor. Birden fazla konutu olanlar -en düşük değerdeki- tek konutu için de vergi ödemeyecek.

Tek meskene hisse ile sahip olanlardan da, bu hisse için vergi istenmeyecek. Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen konutlar için de (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dahil) vergi istenmiyor.

 1. Verginin matrahı nasıl hesaplanacak?

Verginin matrahı, emlak vergi değeri olacak. Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında konutun toplam değeri esas alınacak. Konutların değerinin, her yıl yeniden (değerleme oranının yarısı oranında) değerleneceği öngörülüyor.

 1. Beyan ve ödeme zamanı
  Mevcut düzenlemeye göre ilk beyannamenin 20 Şubat’a kadar vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Ödeme için iki taksit öngörülüyor. Beyannamenin verileceği şubat ayında ve ağustos ayında iki eşit taksitte.

Beyanname vermek zorunda olan mülk sahipleri, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi mali müşavirle sözleşme imzalayarak, meslek mensupları aracılığıyla da gönderilmesini sağlanabilir. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde vergi dairesine elden teslim edilmesi veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine gönderilmesi gerekiyor.

Daha fazla bilgi? info@bestinaround.com

Comments

 • No comments yet.
 • Add a comment